Промишлени вентилатори - центробежни

ВНН.Е(Р).х (вентилатор центробежен за ниско и средно налягане)

Разгледайте продукт

ВНН.Е.В.x (за ниско и средно налягане за вертикален монтаж)

Разгледайте продукт

ВНН.Е.х-пещен (за ниско и средно налягане - пещен)

Разгледайте продукт

ВНН.КБ.х (за ниско и средно налягане - канален барабанен)

Разгледайте продукт

ВНН.КН.х (за ниско и средно налягане - канален)

Разгледайте продукт

ВНН.ПХ.х (за ниско и средно налягане - покривен с хоризонтално изхвърляне)

Разгледайте продукт

ВНН.ПВ.х (за ниско и средно налягане - покривен с вертикално изхвърляне)

Разгледайте продукт

ВНН.Е.х.Д (за ниско и средно налягане - двойнолопатъчен)

Разгледайте продукт

ВНН.Е.х.Д на плоча (за ниско и средно налягане - двойнолопатъчен на плоча)

Разгледайте продукт

ВНН.Е.х.Б (за ниско и средно налягане - барабанен)

Разгледайте продукт

ВНН.Е.х.П (за ниско и средно налягане - пластмасов)

Разгледайте продукт

ВНН.Е(Р).ВТ.х (за ниско и средно налягане - за висока температура)

Разгледайте продукт

ВНН.Е(Р).ПР.х (за ниско и средно налягане - прахов)

Разгледайте продукт

ВНН.х.ВК (за ниско и средно налягане за вентилационна камера)

Разгледайте продукт

ВК ВНН.Р.ДВ.x.Б (вентилационна камера с двойносмучещ вентилатор)

Разгледайте продукт

ВВН.Е(Р).х (вентилатор за високо налягане)

Разгледайте продукт

ВВН.Е(Р).x.М (вентилатор центробежен за високо налягане - серия М)

Разгледайте продукт

ВВН.Е.В.х (за високо налягане за вертикален монтаж)

Разгледайте продукт

ВВН.Е(Р).ВТ.х (за високо налягане за висока температура)

Разгледайте продукт