Сертификати

Лого на ERP

ErP директива

Европейският съюз се ангажира да постигне така наречената цел 20-20-20, а именно:

- 20% по-малко емисии на CO2

- 20% по-малко потребление на енергия

- 20% повече енергия от възобновяеми източници

Прочетете още...
Лого на ATEX

ATEX Директиви

Терминът "ATEX" се прилага за атмосфери, които са потенциално експлозивни поради възможното наличие на смес на въздух с възпламеними вещества под формата на газове, пари, аерозол или прах при атмосферни условия, за които...

Прочетете още...
Лого на сертификат ООЕО

ОЕЕО

В края на експлоатационния срок на вентилатора, опаковката и продуктът трябва да бъдат изхвърлени в оторизирани центрове за разделно събиране на отпадъци. Доставеното оборудване подлежи на рециклиране – не...

Прочетете още...
Лого на ISO 9001

ISO 9001

През 2011 г. в КОВЕНТ-КЛИМА ООД е разработена, въведена и сертифицирана Система за управление на качеството (СУК) в съответствие с международния стандарт ISO 9001. Системата се поддържа и подобрява непрекъснато.

Прочетете още...