Промишлени вентилатори - осови

ВО.С.х (вентилатор осов стенен с неподвижни лопатки)

Разгледайте продукт

ВО.С.х (вентилатор осов стенен с регулируем ъгъл на лопатките)

Разгледайте продукт

ВО.С.х.М (вентилатор осов стенен, серия М)

Разгледайте продукт

ВО.С.Р.х (вентилатор осов стенен реверсивен)

Разгледайте продукт

ВO.К.Ф2-3/х.х (вентилатор осов канален, модел Ф2-3)

Разгледайте продукт

ВO.К.Ф2-4/х.х (вентилатор осов канален, модел Ф2-4)

Разгледайте продукт

ВO.К.Ф2-6/х.х (вентилатор осов канален, модел Ф2-6)

Разгледайте продукт

ВO.К.Ф3-3/х.х (вентилатор осов канален, модел Ф3-3)

Разгледайте продукт

ВO.К.Ф3-4/х.х (вентилатор осов канален, модел Ф3-4)

Разгледайте продукт

ВO.К.Ф3-6/х.х (вентилатор осов канален, модел Ф3-6)

Разгледайте продукт

ВО.К.х (вентилатор осов канален с неподвижни лопатки)

Разгледайте продукт

ВО.К.х (вентилатор осов канален с регулируем ъгъл на лопатките)

Разгледайте продукт

ВО.К.Р.х (вентилатор осов канален реверсивен)

Разгледайте продукт

ВO.С.Ф2-3/х.х (вентилатор осов стенен, модел Ф2-3)

Разгледайте продукт

ВO.С.Ф2-4/х.х (вентилатор осов стенен, модел Ф2-4)

Разгледайте продукт

ВO.С.Ф2-6/х.х (вентилатор осов стенен, модел Ф2-6)

Разгледайте продукт

ВO.С.Ф3-3/х.х (вентилатор осов стенен, модел Ф3-3)

Разгледайте продукт

ВO.С.Ф3-4/х.х (вентилатор осов стенен, модел Ф3-4)

Разгледайте продукт

ВO.С.Ф3-6/х.х (вентилатор осов стенен, модел Ф3-6)

Разгледайте продукт

ВО.П.х (вентилатор осов покривен)

Разгледайте продукт