ВНН.Е.х.П (за ниско и средно налягане - пластмасов)

Изключително надеждни и универсални в своето приложение. Те са проектирани да работят в различни индустриални среди и са изградени с високи стандарти за надеждност и издръжливост.

Предназначение

Вентилатори центробежни за ниско и средно налягане тип ВНН.х.х.x намират приложение във вентилационните и климатични системи на обществени, жилищни и производствени сгради, в областта на енергетиката, фармацията, металургичната, хранително-вкусовата и текстилната промишленост.

Условия за работа

Вентилатори центробежни за ниско и средно налягане тип ВНН.х.х.x могат да транспортират безопасни (нетоксични, незапалими, експлозивнобезопасни и пожаробезопасни) въздушни смеси, които са:

  • неагресивни
  • чисти или леко запрашени
  • без лепкави и влакнести материали
  • с относителна влажност до  95%

Обвхват

Дебит от 60 m /h до 90000 m /h, Налягане от 20 Pa до 5250 Pa

Околна температура

  • от – 20 °С (253.16 K) до + 40 °C (313.16 К)когато вентилаторът е изпълнен със стандартен ел. двигател
  • от – 20 °С (253.16 K) до + 80 °C (353.16 К)когато вентилаторът е изпълнен с високотемпературен ел.двигател

АТЕХ изпълнение

Вентилатори тип ВНН.х.х Ех са с експлозивна защита съгласно БДС EN 14986, БДС EN ISO 80079-36, БДС EN ISO 80079-37 и БДС EN 60079-0. Съответстват на изискванията на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на експлоатацията в потенциално експлозивна атмосфера въвеждаща Директива 2014/34/EC (ATEX). Конструирани са за монтаж в зони съгласно БДС EN 1127-1:

  • За газове/пари и аеролози: зона 1 (2G); зона 2 (2G или 3G) и извън опасната зона (3/-G)
  • За горим прах:зона 21 (21D); зона 22 (2D и 3D) и извън опасната зона (3/-D)

Конструкция

За вентилатори тип ВНН Е.х

Кожух

Изработва се от стомана, като страниците са подходящо оребрени. Изпълнява се с непрекъсната заварка по целия контур.Външно покритие: Дебелина на слоя боя  60µm. Цвят син, RAL 5010.

Смукател

Съставна конструкция. Изработва се от стомана. Проектиран да осигури възможно най-добро преминаване навъздушния поток през работното колело, за да се гарантираоптимална производителност. Външно покритие: Дебелина на слоя боя  60µm. Цвят син, RAL 5010.

Стойка

Заваръчна конструкция, върху която с болтова връзка се монтира електродвигателя. Външно покритие: Дебелина на слоя боя  60µm. Цвят син, RAL 5010.

Работно Колело

Състои се от преден, заден диск, главина и назад полегнали лопатки, изработени от стомана.Работното колело и електродвигателят са статично идинамично балансирани като едно цяло с клас G6.3 всъотвесттвие с БДС ISO 21940-11. Покритие: Дебелина на слоя боя  60µm. Цвят червен RAL 3020.

Електродвигател

Трифазeн асинхронен електродвигател с различна честота на въртене. Степен на защита IР54, топлинен клас на изолация F и режим на работа S1. Класове на енергийнаефективност IE1, IE2, IE3 или IЕ4, съгласно Регламент (ЕС) 2019/1781.

  • < 7.5 kW - 230/400V, 50Hz
  • >= 7.5 kW - 400/690V, 50Hz

Индустрии

Продуктите ни са висококачествени и подходящи за разнообразни индустриални нужди. С над 30-годишен опит в проектирането и производството на вентилатори, ние предлагаме точно това, от което се нуждаете.

текстилна промишленост иконка

Текстилна
промишленост

химична промишленост иконка

Химическа
промишленост

фармацевтична промишленост иконка

Фармацевтична
промишленост

производство на цимент иконка

Произвоство
на цимент

хранително-вкусова промишленост иконка

Хранително-вкусова
промишленост

минна промишленост иконка

Минна
промишленост

енергийна промишленост иконка

Енергийна
промишленост

металодобив иконка

Металодобив /
металопреработка

текстилна промишленост иконка

Текстилна
промишленост

химична промишленост иконка

Химична
промишленост

фармацевтична промишленост иконка

Фармацевтична
промишленост

хранително-вкусова промишленост иконка

Хранително-вкусова
промишленост

производство на цимент иконка

Произвоство
на цимент

минна промишленост иконка

Минна
промишленост

енергийна промишленост иконка

Енергийна
промишленост

металодобив иконка

Металодобив /
металопреработка

животновъдство иконка

Животновъдство

производство на пластмаса иконка

Производства
на пластмаси

дървообработваща промишленост иконка

Дървообработваща
промишленост

нефтохимическа промишленост иконка

Нефтохимическа
промишленост

производство на хартия иконка

Производство
на хартия

екологични технологии иконка

Екологични
технологии

иконка производство на торове

Производство
на торове

Стъкларска промишленост иконка

Стъкларска
промишленост

животновъдство иконка

Животновъдство

производство на пластмаса иконка

Производства
на пластмаси

дървообработваща промишленост иконка

Дървообработваща
промишленост

нефтохимическа промишленост иконка

Нефтохимическа
промишленост

производство на хартия иконка

Производство
на хартия

екологични технологии иконка

Екологични
технологии

иконка производство на торове

Производство
на торове

Стъкларска промишленост иконка

Стъкларска
промишленост