Новини

Плазмено рязане

Дружество КОВЕНТ-КЛИМА ООД, гр. Бургас разполага с нова модерна цифрово-програмна машина за рязане, производство на фирма БАЙКАЛ, с плазмен източник Hypertherm HSD130.
Прочетете още...

Пресертифициране по стандарт БДС EN ISO 9001:2008

През месец февруари 2011 г. КОВЕНТ-КЛИМА ООД поднови сертификацията си на СУК в съответствие със стандарт БДС EN ISO 9001:2008
Прочетете още...

Решения в областта на ИКТ и киберсигурността в малките и средните предприятия

КОВЕНТ - КЛИМА ООД сключи договор за безвъзмездна финансова подкрепа и изпълнява проект по процедура „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии
Прочетете още...

Подкрепа за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

КОВЕНТ - КЛИМА ООД сключи договор № BG16RFOP002-2.089-0005-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по процедура BG16RFOP002-2.089
Прочетете още...

Пресертификация по БДС EN ISO 9001:2015

През месец март 2017 г. КОВЕНТ-КЛИМА ООД поднови успешно сертификата си за управление на качеството в съответствие с изискванията
Прочетете още...

КОВЕНТ-КЛИМА ООД обявява процедура за избор на изпълнител с публична покана

В изпълнение на договор ДБФП № BG161PO003-1.1.07-0459-C0001 КОВЕНТ-КЛИМА ООД обявява процедура за избор на изпълнител с публична покана,
Прочетете още...

Международен Технически панаир - гр. Пловдив

КОВЕНТ-КЛИМА ООД има удоволствието да представи своята дейност и продукти по време на Международния Технически панаир, провеждащ се от 26.09.2011
Прочетете още...