10.03.2011

Пресертифициране по стандарт БДС EN ISO 9001:2008

механик в склад

През месец февруари 2011 г. КОВЕНТ-КЛИМА ООД поднови сертификацията си на СУК в съответствие със стандарт БДС EN ISO 9001:2008. Копие от сертификата може да бъде изтеглен от директория За сваляне

Препоръчани статии

плазмено рязане

Плазмено рязане

Дружество КОВЕНТ-КЛИМА ООД, гр. Бургас разполага с нова модерна цифрово-програмна машина за рязане, производство на фирма БАЙКАЛ, с плазмен източник Hypertherm HSD130.
Прочетете още...
жена инженер в склад

КОВЕНТ-КЛИМА ООД обявява процедура за избор на изпълнител с публична покана

В изпълнение на договор ДБФП № BG161PO003-1.1.07-0459-C0001 КОВЕНТ-КЛИМА ООД обявява процедура за избор на изпълнител с публична покана,
Прочетете още...