Производител на промишлени и взривозащитени вентилатори.
Осови вентилатори, центробежни вентилатори за ниско и средно налягане, центробежни вентилатори за високо налягане,
прахоуловители, аксесоари.
Manufacturer of General Industrial and Explosion-proof Fans.
Axial Fans, Low and Medium Pressure Centrifugal Fans, High Pressure Centrifugal Fans, Dust Collectors, Accessories

    
  
 EnglishБългарски